Privacy Verklaring Jacqueline Spaans Fotografie

Jacqueline Spaans Fotografie, ook handelend onder de naam Succesvol in Beeld, (KvK-nummer 27331489; eigenaar Jacqueline Spaans), gevestigd aan Lammenschansweg 31, 2313 DJ Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:

Lammenschansweg 31
2313 DJ Leiden
+31(06)24108082
www.jacquelinespaans.nl
www.succesvolinbeeld.nu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en mondeling.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jacquelinespaans.nl of info@succesvolinbeeld.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van offertes
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze commerciële nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Uitvoeren van afgesproken werkzaamheden
 • Je te informeren over onze diensten en producten en wijzigingen daarin
 • Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

De wettelijke grondslagen die hierbij gelden zijn:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Bijv. fiscale gegevens (7 jaar).

Gerechtvaardigd belang:Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

Foto’s bewaren we voor altijd omdat deze een artistieke waarde vertegenwoordigen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij zover mogelijk een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Ten behoeve van het versturen van onze commerciële nieuwsbrief, e-mails, betaallinks en klantcontacten worden je persoonsgegevens opgeslagen op de servers van Autorespond. De servers van Autorespond bevinden zich in Europa. Betalingen via de shoppingcart op mijn website of via een betaallink in een e-mail van mij verlopen via Mollie. Mollie volgt nauwgezet elke compliance-regulering waardoor hun beveiliging best-in-class en van bankniveau is. Alle data wordt opgeslagen op Nederlandse servers in extreem beveiligde datacentra. Voor meer info vind je hier. Check regelmatig of deze voorwaarden niet zijn aangepast.

Vaak staan persoonsgegevens ook in het adresboek op mijn iPhone, iPad, MacBook air en iMac. Allen zijn Apple producten en up-to-date beveiligd. Meer informatie over het privacy beleid van Apple vind je hier.

Onze computerbestanden staan ook in Dropbox, een Cloud opslagservice. Dropbox voldoet aan de Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield Frameworks zoals omschreven door het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Je vindt het Privacy Shield-certificaat van Dropbox op www.privacyshield.gov/list. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield naar www.privacyshield.gov.

Lijsten met namen van deelnemers aan een workshop, training of fotoproductie worden verstrekt aan de docent met wie we de workshop of training verzorgen en de fotografen, visagisten ed met wie we de fotoproductie doen.

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document of als je klant bent met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken. Jouw gegevens kunnen door Facebook ook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Ook deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook en de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vind je hier.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Google en Facebook. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter en YouTube.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze websites kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten jacquelinespaans.nl en succesvolinbeeld.nu. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt via de “self service” link in de e-mails die we vanuit Autorespond versturen zelfstandig al je opgeslagen gegevens inzien.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld.

Wij zullen je verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens aan ons e-mailen via info@jacquelinespaans.nl of info@succesvolinbeeld.nu.

Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jacqueline Spaans via het emailadres info@jacquelinespaans.nl of info@succesvolinbeeld.nu.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd.

 

Gebruik beeldmateriaal en getuigschriften

Tijdens bijeenkomsten, trainings-/workshopdagen van Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld zijn algemene auteurs- en publicatierecht van toepassing. Dat wil zeggen dat gebruik van naam, beeldmateriaal (foto en film) en getuigschriften in zijn geheel of gedeeltelijk gebruikt kan worden voor promotiedoeleinden tenzij wederpartij expliciet schriftelijk bezwaar tot publicatie indient.

Door deel te nemen aan een training of workshop van Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld, stem je toe begrepen te hebben dat er algemeen auteurs en publicatie recht van toepassing is.

Jacqueline Spaans Fotografie/Succesvol in Beeld kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op het portretrecht en/of auteursrecht.

 

Wil je meer weten?

Mocht er alsnog iets onduidelijk zijn, stuur dan een mail naar info@jacquelinespaans.nl of info@succesvolinbeeld.nu, of bel naar 06-24108082.

 

Leiden, 18 april 2018, versie 1.0